Shenzhen Xiajiayu Plastic Co.,Ltd. | Huizhou RD Plastic Co.,Ltd.
 
Tel: 0755-29089623